loading...

Sjön Järndammen norr om sala är en vacker skogssjö där föreningen,
planterar in rengbåge kontinuerligt under fiskesäsongen.
Sommarsäsongen inleds vanligtvis med en fiskepremiär i april eller maj.
Det brukas planteras in röding inför vinterfisket. All beträdelse av isarna
under vinterfiskesäsongen sker på egen risk.

Under sommarsäsongen är fiske endast tillåtet från land, på bryggor eller flyttovar där spänger finns utlagda.
Beträdande av spänger och bryggor sker dock på egen risk.
Ta med dig skräpet hem annars kan du förlora fiskerätten.
obs! vid torr väderlek var försiktig med elden och släck den noga efter dig.
Bryggorna och spängerna på Järndammens flyttovar har fått en välbehövlig upprustning under 2016 av frivilliga krafter inom vår förening och upprustningen är ett pågående arbete.


Fisketillsyn.
I föreningen finns det ett antal fisketillsyningsmän, Som  utför kontroller av fiskekort samt att gällande fiske regler följs.
 

Svenskvasklippning har varit uppe vid järndammen å tagit bort vass å näckrosor.
www.svenskvassklippning.se

Järndammen kommer var avlyst (avstängd)
från 13/11 sjön öppnas igen 6/1-24 kl:08.00

Nyheter som kommer börja gälla 2024.
Ej TILLÅTET MED C&R FISKE.
(Återutsättning av fisk).
Endast en krok per lina
(enkelkrok,trekrok eller fluga).

Nyheter.
2023.
Det kommer inte att bli något kräftfiske i några av våra vatten i år. 

2023-05-17 Nu finns det ny inplanerad fisk i järndammen.

ny insatt fisk i järndammen tills premiären.

Järndammen är avstängd från och med 24/4 till premiären 6/5 kl: 8.00


19/3 (mars) årsmöte i lokalen på väsbygatan 5d kl:17.00.

Från 1/1 2022 tillämpar Sala Fiskevårdsförening kontrollavgift.


Styrelsen har fattat beslut om att ändra reglerna
i järndammen. Den nya regeln börjar gälla
onsdagen 28/4-2021. Den nya regeln är följande.

Max 3st ädelfiskar får fångas per dygn (00-24.00) samt per dygnskort/dagskort. Max 1 gilltigt dygnskort/dagskort i taget per fiskare och dag.

De här är föreningens vatten:
I norra delen St. Hundsjön, Vallsjön

och det så kallade Harsjösystemet med Harsjön, Stensjön och Långsjön som alla tre hänger samman.

Helgonmossdammen

Järndammen och ovanstående är skogssjöar

Olof Jons damm

Silvköparen

Långforsen

Mellandammen (sparsamt med karp)

och Ekeby dammar (i centrala Sala)

i Ekeby dammar som även innehåller karp. OBS! att allmänna metartävlingar sker i Dammarna första lördagen i augusti för barn och ungdomar och första lördagen i september för alla åldersgrupper.