Det här är vårt ledargäng i Sala Fiskevårdsförening:
 

      Styrelsen 
 

Ordförande     Thom Blomquist 
V.ordförande     Markus enstedt

Kassör               Kim Håkansson 

         Sekreterare       
Ledamot                  kjell noren
Ledamot              Urban jansson
Suppleant       Tomas andersson
Suppleant                  

Salafiskevårdsförening 

Organisationsnummer
879500-2149

salafiskevårdsförening
co/Thom Blomquist 
åsvallsvägen 9 
733 75 möklinta
tfn: 073-62 71 555

Salafiske@hotmail.com 


Vår vision är att:
skapa ett bra fiske för alla utövare av sportfiske, såväl sommar som vintertid.

Bildadet av
Silvergruvans Fiskevårdsförening
gjorde det möjligt för oss att sälja fiske kort
till allmänheten.

Våra levrantörer av fisk är

  • Viltstena 
  • Stens alltjänst
  • Dylta bruksförvaltning
  • Simonstorp har vi tagit karpen ifrån