Allmänna bestämmelser
Fiskekortet berättigar innehavaren att inom ramen för angiven
tid och för det särskilda bestämmelser som Sala fiskevårdsförening
utför och som kortets innehavare är skyldig att hålla sig underrättad om,
fiska i fiskevattentillhörande Silvergruvans fiskevårdsområde.
överträdelser av bestämmelserna innebär ovillkorligen indragning av
fiskekortet och även beslag av utrustning.

 • Fiske med nät är förbjudet i alla vatten.
 • Alla karpar skall omedelbart efter eventuell vägning.mätning och fotografering återutsättas varsamt.
 • Gäddor över 60 cm som fångas inom fredad zon skall återutsättas varsamt efter eventull vägning, mätning och fotografering.
 • All gös mindre än 50 cm ska ovillkorligen återutsättas.
 • För kräftfiske gäller särskilda bestämmelser.
 • Fiskekort och legitimation skall på anfordran uppvisas för polisman, tillsynsman samt medlem i Sala Fiskvårdsförening. 
 • Uppträd hyfsad, håll rent i naturen och tänk på eldfaran
 • Allt fiske sker på egen risk.

För Järndammen gäller
Överträdelser av bestämmelserna innebär ovillkorligen indragning
av fiskekortet och även beslag av utrustning.

 • Endast fiske med kast-, pimel-, flug- och metspö.
 • Endast då sjön är isbelagd får pimpelspö användas.
 • Max 1 pimpelspö/person, eller högst 15 angeldon för fiske efter gädda.
 • Endast 1 spö per person.
 • Inga fasta redskap får användas.
 • Endast fiske från land , spänger eller bryggor och isfiske är tillåtet.
 • Endast ett fiskekort och redskap per fiskare.
 • Allt fiske sker på egen risk.
 • Alla ska ha fiske kort oavsett ålder.
 • Mäskning är förbjudet.
 • Fiske i fiske förbjuds zon är förbjudet. (se karta)
 • Max 3 st ädelfiskar fångas per dygn 00 - 24.00 samt per dygnskort/dagskort. Max 1 gilltigt dygnskort/dagskort i taget per fiskare och dag.